Politechnika Gdańska

Miejsce: Gdańsk Czy instytucja jest członkiem EOSC Association: tak Status w EOSC Association: Member Od kiedy w Stowarzyszeniu: 2020


Politechnika Gdańska od lat realizuje działania wspierające dobre praktyki w zakresie Otwartej Nauki. W 2017 r. Politechnika Gdańska stworzyła i uruchomiła platformę MOST Wiedzy w ramach realizacji projektu „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy”. W celu umożliwienia użytkownikom platformy udostępniania i archiwizacji danych badawczych, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, przystąpiono do realizacji repozytorium danych badawczych w ramach projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”. Od 2023 r. MOST DANYCH posiada certyfikat jakości CoreTrustSeal dla tzw. zaufanych repozytoriów.

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Otwartej Nauki, działalność prowadzi również Centrum Kompetencji Otwartej Nauki. Do zadań CKON należy wspieranie naukowców na różnych etapach procesów badawczych oraz publikacyjnych, kształtowanie ich kompetencji informacyjnych oraz dostarczanie wiedzy na temat Otwartej Nauki, publikowania w OA oraz zarządzania danymi badawczymi.

Politechnika Gdańska bierze udział w krajowych i międzynarodowych konsorcjach oraz grupach roboczych zajmujących się Otwartą Nauką, w tym m.in. w RDA, EOSC, CESAER, LIBER i SPARC Europe.

Osoba do kontaktu/osoba odpowiedzialna za partnerstwo EOSC:

Magdalena Szuflita-Żurawska

magdalena.szuflita@pg.edu.pl

nr telefonu: +48 58 347 24 01