Politechnika Lubelska

Miejsce: Lublin Czy instytucja jest członkiem EOSC Association: nie


Politechnika Lubelska jest spadkobiercą uniwersalnych wartości uniwersyteckich. Ważnym celem Uczelni jest odpowiedzialny i twórczy udział w procesie kształtowania w naszym kraju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Kwestią szczególnie istotną jest prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników. Władze uczelni zainicjowały szereg działań mających na celu wprowadzenie dobrych praktyk związanych z otwartością nauki: wprowadzenie „Polityki otwartego dostępu w Politechnice Lubelskiej” w listopadzie 2020 r. oraz powołanie pełnomocnika rektora ds. otwartego dostępu wspieranego przez nieformalny zespół ds. otwartej nauki (złożony ze specjalistów Centrum Informacji Naukowo-Technicznej); wdrożenie przez Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej otwartego modelu publikowania dla czasopism, monografii i podręczników; uruchomienie instytucjonalnych kolekcji w ogólnych repozytoriach danych badawczych: Zenodo (wchodzącego w skład infrastruktury EOSC) i RepOD; organizacja wydarzeń i szkoleń dla naukowców i doktorantów.     

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko: Katarzyna Weinper

Adres email: k.weinper@pollub.pl

Nr telefonu: +48 81 538 46 64