Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce: Warszawa Czy instytucja jest członkiem EOSC Association: Tak Status w EOSC Association: Member Od kiedy w Stowarzyszeniu: 2021


Działania Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące udziału w EOSC Association koordynuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), które od wielu lat tworzy wszechstronne rozwiązania służące otwartej nauce w Polsce i w Europie. ICM buduje infrastrukturę i oprogramowanie dla otwartej nauki, prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające publikacje naukowe i dane badawcze, realizuje działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu otwartej nauki i zarządzania danymi badawczymi oraz aktywnie uczestniczy w pracach eksperckich na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Osoba do kontaktu/osoba odpowiedzialna za partnerstwo EOSC:

Imię i nazwisko: Jakub Szprot

Adres email: j.szprot@icm.edu.pl

Nr telefonu: +48 (22) 874 94 04