Działania na rzecz promowania i zwiększenia świadomości w zakresie Otwartych Danych Badawczych

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Gdańska


Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Kategoria: Rozwój kompetencji

Działania na rzecz promowania i zwiększenia świadomości w zakresie Otwartych Danych Badawczych mają na celu upowszechnienie skutecznych metod i praktyk w obszarze publikowania i udostępniania danych badawczych wśród społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. Kluczowym dla wyznaczonych dla tej inicjatywy celów jest stworzenie zespołu wykwalifikowanych data stewardów, będącego odpowiedzią na potrzebę wsparcia pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Gdańskiej ukierunkowanego na dyscypliny naukowe, w ramach których prowadzona jest działalność badawcza. Działalność data stewardów przyczyni się do podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych przez pracowników Politechniki Gdańskiej, zwiększenia liczby publikowanych przez nich datasetów oraz artykułów związanych z danymi badawczymi, a w dalszej perspektywie zaowocuje wzrostem widzialności ich dorobku na arenie międzynarodowej. Działania na rzecz promowania i zwiększenia świadomości w zakresie Otwartych Danych Badawczych stanowią element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.4 (Działania na rzecz zwiększenia liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach). Działania są realizowane od lutego 2024 r.