Macromolecular Xtallography – Raw Data Repository MX-RDR 

Pełna nazwa instytucji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego


Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR to repozytorium służące do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Deponowanie danych i ich udostępnianie jest możliwe dla wszystkich naukowców, niezależnie od afiliacji. 

Repozytorium umożliwia scharakteryzowanie każdego zbioru danych przy pomocy rozbudowanego formularza metadanych, co pozwala m.in. na ponowne wykorzystanie danych do celów naukowych w sposób efektywny.

Każdy z opublikowanych w repozytorium zbiorów danych otrzymuje identyfikator DOI. Serwis umożliwia powiązanie zasobów z innymi rezultatami pracy badawczej – takimi jak artykuły naukowe i inne zbiory danych – oraz wersjonowanie zbiorów. Zbiory danych deponowane w repozytorium podlegają weryfikacji. Opublikowane dane są poddawane automatycznej analizie przy użyciu programu XDS, co ułatwia ich ocenę i interpretację. 

Repozytorium prowadzone jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.