MOST Wiedzy

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Gdańska


Adres: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Kategoria: Infrastruktura

MOST Wiedzy to multidyscyplinarna platforma służąca deponowaniu i promocji dorobku naukowego pracowników oraz wymianie informacji między środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami oraz społeczeństwem. W Moście znajdują się informacje o punktowanych wydawnictwach, konferencjach oraz czasopismach, z uwzględnieniem modelu w jakim dane czasopismo jest publikowane. Częścią platformy MOST Wiedzy jest repozytorium Publikacji oraz Repozytorium Open Access. Istotnym modułem jest również Katalog Danych Badawczych (potocznie nazywany MOSTEM Danych), służący gromadzeniu otwartych danych badawczych, który w 2023 r. otrzymał certyfikat jakości CoreTrustSeal dla tzw. zaufanych repozytoriów. Jego elementem, pozwalającym na przeglądanie obrazów tkanek i komórek zgromadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz instytucje partnerskie, jest Wirtualny Mikroskop – Cyfrowy Atlas Tkanek i Komórek.