Platforma GoTriple

Pełna nazwa instytucji: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk


Adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Kategoria: Narzędzia Kontakt: dr Tomasz Umerle, tomasz.umerle@ibl.waw.pl

GoTriple jest elementem infrastruktury badawczej OPERAS, powiązanej z EOSC. Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jako członek grupy zarządzającej konsorcjum był jednym z wykonawców projektu TRIPLE, w ramach którego powstała wielojęzyczna i wielokulturowa platforma dla nauk humanistycznych i społecznych, umożliwiająca wymianę informacji o bieżących działaniach i projektach oraz usprawniająca wyszukiwanie materiałów naukowych i danych badawczych opublikowanych w różnych językach. Najważniejsze informacje związane z TRIPLE były przekazywane polskim odbiorcom poprzez newsletter OPERAS-PL oraz w ramach kampanii mailingowych. W 2022 roku Agnieszka Szulińska z CHC IBL PAN została wybrana ambsadorką platformy GoTriple.eu do odkrywania zasobów z nauk humanistycznych i współpracy. Platforma jest utrzymywana i stale rozwijana poprzez GoTriple Committee, w którego skład wchodzą przedstawiciele CHC.