Repozytorium Danych Społecznych RDS

Pełna nazwa instytucji: Instytut Filozofii i Socjologii PAN | Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca UW | Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW


Dziedzinowe repozytorium służące do otwartego udostępniania ilościowych oraz jakościowych danych społecznych. Z repozytorium mogą korzystać naukowcy chcący udostępnić dane badawcze lub przeprowadzić wtórną analizę danych, nauczyciele akademiccy zainteresowani wykorzystaniem danych w dydaktyce, a także inne osoby z różnych względów poszukujące danych społecznych.

Każdy z opublikowanych w repozytorium zbiorów danych otrzymuje identyfikator DOI. Serwis umożliwia powiązanie zasobów z innymi rezultatami pracy badawczej – takimi jak artykuły naukowe i inne zbiory danych – oraz wersjonowanie zbiorów. Zbiory danych deponowane w repozytorium podlegają weryfikacji.

Repozytorium prowadzone jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologi PAN oraz Instytutem Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego.

Serwis jest dostępny pod adresem rds.icm.edu.pl.