Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN

Pełna nazwa instytucji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego


Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN służy polskim badaczom i badaczkom ze wszystkich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do udostępniania w sposób otwarty artykułów, książek, materiałów konferencyjnych, raportów, rozpraw doktorskich i innych tekstów naukowych. Serwis jest prowadzony w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej działał pod nazwą Repozytorium CeON.

Publikacje udostępnione w repozytorium są indeksowane przez najważniejsze wyszukiwarki i agregatory oraz pobierane przez czytelników z całego świata. W ramach repozytorium prowadzone są także kolekcje instytucjonalne gromadzące zbiory pracowników konkretnych jednostek naukowych. Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

Serwis jest dostępny pod adresem open.icm.edu.pl.