1000 zbiorów w Repozytorium Otwartych Danych

Początki serwisu sięgają czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych. Obecnie dzielenie się zasobami gromadzonymi i analizowanymi w toku badań naukowych staje się powszechną praktyką, a platformy takie jak RepOD odpowiadają na zapotrzebowanie badaczek i badaczy na ich bezpieczne, długoterminowe i bezpłatne przechowywanie. 

 Początkowo serwis wykorzystywał oprogramowanie CKAN, zaś w roku 2020 uruchomiono jego nową wersję, opartą o zmodyfikowane w ICM UW oprogramowanie Dataverse. Obecnie wszyscy zainteresowani mogą korzystać z nowoczesnego repozytorium danych badawczych, w pełni zgodnego ze światowymi standardami. Deponować i udostępniać swoje dane mogą zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji.

Rosnąca świadomość naukowców w zakresie korzyści płynących z udostępniania danych badawczych w sposób otwarty sprawia, że do repozytorium z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób chcących zdeponować inne niż publikacje rezultaty pracy badawczej.

Repozytorium jest dostępne pod adresem https://repod.icm.edu.pl/.