FAIR-IMPACT ogłosiło drugi Open Call na wsparcie finansowe w ramach Cascading Grants!

W dniu 31 stycznia 2024 roku FAIR-IMPACT ogłosiło drugi Open Call na wsparcie finansowe, oferując pięć różnych form wsparcia, mających na celu m.in. stworzenie polityk PID, zapewnienie spójności oprogramowania badawczego z zasadami FAIR, itp. Wsparcie obejmuje m. in. wirtualne warsztaty, wskazówki ekspertów, porady partnerów projektu FAIR-IMPACT i dostawców zasobów, a to wszystko po to aby umożliwić uczestnikom wdrożenie określonego narzędzia lub podejścia.

Open Call jest skierowane przede wszystkim do osób mających doświadczenie we wdrażaniu zasad FAIR, co pozwoli na testowanie określonych narzędzi i koncepcji. Wszystkie działania wspierające zapewnią wybranym wnioskodawcom finansowanie umożliwiające udział w serii wirtualnych warsztatów i przeprowadzenie niezależnych prac w celu wdrożenia różnych narzędzi, metod czy też koncepcji. Dodatkowo, wybrani wnioskodawcy będą mogli skorzystać z fachowych wskazówek i porad mentorów FAIR-IMPACT!

Druga edycja obejmuje działania związane z:

  • tworzeniem zasad dotyczących trwałych identyfikatorów zgodnych z EOSC przy użyciu narzędzia FAIRCORE4EOSC Compliance Assessment Tool (CAT);
  • wdrażaniem zaleceń dotyczących tworzenia oprogramowania badawczego zgodnie z zasadami FAIR;
  • oceną FAIRness oprogramowania badawczego przy użyciu spersonalizowanej wersji narzędzia F-UJI;
  • sporządzaniem zaleceń dotyczących poprawy przejrzystości i wiarygodności repozytoriów danych;
  • monitorowaniem polityki dotyczącej danych badawczych przy użyciu FAIRsharing.

Nie przegap niepowtarzalnej okazji do dzielenia się wiedzą i uczenia się od innych poprzez wirtualne warsztaty, a także możliwości promowania swojej pracy poprzez opublikowanie historii wdrożenia FAIR-IMPACT. Zaaplikuj już dziś!

Dodatkowo, 31 stycznia 2024 r. FAIR-IMPACT zorganizowało webinarium, które miało na celu udzielenie dodatkowych informacji na temat dostępnych form wsparcia, finansowania przewidzianego dla każdego z działań, a także procedur aplikacyjnych. Podczas spotkania omówiono również oczekiwania wobec potencjalnych wnioskodawców oraz przekazano informacje jakie umiejętności i wiedza są niezbędne do uczestnictwa w poszczególnych ofertach. Nagranie jest dostępne tutaj.

Więcej informacji na temat Open Call, szczegółów form wsparcia, a także ważnych dat można znaleźć na stronie FAIR-IMPACT.