8. Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy”

8. Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy” w 2024 roku organizowane jest przez Związek Uczelni Lubelski w partnerstwie z firmą Elsevier. W ciągu niespełna dekady od pierwszego seminarium, które miało miejsce w 2016 r. w Krakowie, obserwujemy w Polsce dynamiczne zmiany dotyczące szeroko rozumianej otwartości w nauce. W procesie tych zmian aktywną rolę odgrywają biblioteki akademickie, wydawnictwa uczelniane, jednostki wspierające i finansujące badania naukowe oraz sami pracownicy naukowi. Wszystkie te podmioty działają na rzecz nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie doskonałości naukowej. Podczas wcześniejszych seminariów dyskutowano o wyzwaniach, jakie stają przed społecznością akademicką w kontekście otwartej nauki. Tegoroczne seminarium poświęcone będzie strategiom zarówno rozwojowym, jak i stabilizującym działania już realizowane. Refleksji zostaną poddane także strategie naprawcze, które swoje odbicie znajdują w nowo powstających i aktualizowanych politykach otwartego dostępu.  

Wśród szczegółowych zagadnień, które będą podejmowane na seminarium, znajdą się kwestie takie jak:

 1. Strategie zwiększania zaangażowania społeczności akademickiej i kształtowania kultury otwartej nauki:
 • praktyczne sposoby realizacji założeń otwartej nauki, zarządzanie danymi badawczymi,
 • w szczególności bezpieczeństwo danych badawczych oraz ich długotrwała archiwizacja.

2. Strategia budowania potencjału i kapitału ludzkiego w zakresie otwartej nauki:

 • poszukiwania ambasadorów i data stewardów oraz ich rola w środowisku akademickim,
 • kompetencje i wymogi nowych specjalności: data librarian i data steward.

3. Strategia rozwoju otwartej nauki w Polsce w kontekście działań międzynarodowych:

 • polityki i procedury,
 • międzynarodowe inicjatywy w obszarze otwartej nauki.

4. Osadzenie strategii rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w działaniach otwartej nauki.

Informacje o wydarzeniu:

 • termin: 14-15.11.2024 r.
 • miejsce:  ECOTECH-COMPLEX, UMCS ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin

Opłata za seminarium obejmuje:

 • udział w seminarium i warsztatach,
 • serwis kawowy i lunch,
 • udział w kolacji.

Opłata za udział w seminarium:

 • 350,00 zł dla uczestników zarejestrowanych do 31.08.2024 r.,
 • 450,00 zł dla uczestników zarejestrowanych po 01.09.2024 r.