EuroScience Open Forum 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych najpoważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed współczesną  nauką i społeczeństwem do udziału w ESOF2024, która odbędzie się od 12 do 15 czerwca 2024 r. w Katowicach. Narodowe Centrum Nauki jest patronem wydarzenie oraz organizatorem panelu pn. „Elevating Excellence: Navigating Practical Dimensions of Open Science”.

Celem panelu NCN jest krytyczna analiza wyzwań stojących przed decydentami w procesie wdrażania rozwiązań Otwartej Nauki oraz jej wpływu na doskonałość badawczą. Panelowa dyskusja zgromadzi międzynarodowych i krajowych decydentów politycznych oraz organizacje finansujące badania, w tym miedzy innymi European Research Council, Science Europe, Council for National Open Science Coordination, European University Association. Dyskusję poprzedzą przemówienia inauguracyjne Prof. Sabiny Leonelli (Uniwersytet Exeter/Biblioteka Kongresu USA) i Prof. Toma Susi (Uniwersytet Wiedeński/ Coalition for Advancing Research Assessment), wybitnych europejskich naukowców, którzy przedstawią perspektywę badaczy na temat paradygmatu otwartości.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji i wydarzeniach towarzyszących oraz rejestracja uczestników na stronie: www.esof.eu.

Stanowisko i afiliacja: Uniwersytet w Exeter, Wielka Brytania; Biblioteka Kongresu, Stany Zjednoczone

Profesor filozofii i historii nauki na Uniwersytecie w Exeter, przewodnicząca ds. technologii i społeczeństwa w John W. Kluge Center Biblioteki Kongresu USA oraz dyrektor naukowa Ethical Data Initiative (https://ethicaldatainitiative.org/). Od września 2024 roku obejmie stanowisko profesora filozofii i historii nauki i technologii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Jej zainteresowania badawcze obejmują krytyczne badania danych, modelowanie, zarządzanie i analizy oparte na sztucznej inteligencji w naukach biologicznych, środowiskowych i zdrowotnych, a także otwartą naukę i związane z nią transformacje w globalnym środowisku badawczym. Laureatka wielu konkurencyjnych grantów, w tym dwóch Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: The Philosophy of Data-Intensive Science (2014–2019, www.datastudies.eu) oraz A Philosophy of Open Science for Diverse Research Environments (2021–2019). 2026, www.opensciencestudies.eu. Absolwentka Global Young Academy, regularnie angażuje się w krajowe i międzynarodowe inicjatywy w zakresie polityki naukowej, szczególnie dotyczące zarządzania i wykorzystania infrastruktur badań dużych zbiorów danych. Członkini Academia Europaea oraz Académie Internationale de Philosophie de la Science, prezes International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology, redaktor tematyczna Stanford Encyclopedia of Philosophy, redaktor naczelna Harvard Data Science Review, laureatka Nagrody Lakatosa 2018 i Nagrody Patrick Suppes Prize w dziedzinie filozofii nauki 2022 za pracę nad epistemologią danych i danetyką (data science). Jej najnowszą książkę wydaną w 2023 roku pt. „Philosophy of Open Science” można pobrać w formacie Open Access za pośrednictwem Cambridge University Press.

Stanowisko i afiliacja: Uniwersytet Wiedeński; Koalicja na rzecz poprawy oceny badań

Urodzony i wykształcony w Finlandii. W 2011 roku obronił doktorat w dziedzinie nanomateriałów na Uniwersytecie Aalto. Obecnie pełni rolę profesora uczelni na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jego praca skupia się wokół mikroskopii elektronowej i modelowania materiałów niskowymiarowych. Autor ponad 80 recenzowanych artykułów i recenzji, a także jednej otwartej aplikacji grantowej. Koordynował politykę otwartej nauki w Young Academy of Europe, przewodniczył grupie zadaniowej ds. otwartej nauki w Initiative for Science in Europe oraz był członkiem głównej grupy opracowującej Porozumienie w sprawie reformy oceny badań naukowych. Obecnie członek redakcji Editorial Board of Scientific Data oraz organu doradczego Scientific Advisory Board przy Open Research Europe. Został wybrany jako członek pierwszej Rady Sterującej Koalicji na rzecz poprawy oceny badań (CoARA).