EOSC Association przyjmuje zgłoszenia kandydatów do współpracy i konsultacji społecznych ws. EOSC Federation Handbook

Decyzje podjęte przez EOSC Tripartite Governance w sprawie Federacji EOSC zostaną odzwierciedlone w podręczniku, który dzięki procesowi literacji stanie się dokumentem referencyjnym dla działania Federacji EOSC.

EOSC Federation Handbook zostanie opracowany we współpracy w ramach otwartych konsultacji, spotkań i wydarzeń oraz będzie kompleksowo omawiał cel, strukturę i zarządzanie Federacji EOSC.

 • Tripartite Events i spotkania Tripartite Group przygotowujące do zarządzania Federacją EOSC po 2027 r.
 • Kamienie milowe we wdrażaniu EOSC EU Node
 • 27-28 maja 2024 r.
  Sesje konsultacyjne z członkami na temat wstępnego projektu EOSC Federation Handbook podczas 8th General Assembly of the EOSC Association
 • czerwiec 2024 r.
  Rozpoczęcie prac nad tworzeniem projektu EOSC Federation Handbook
 • 5 lipca 2024 r.
  Dyskusja nad wstępnym projektem EOSC Federation Handbook podczas spotkania EOSC Partnership Board #6
 • sierpień 2024 r.
  Pierwsze spotkania konsultacyjne w celu rewizji podręcznika
 • 21-23 października 2024 r.
  EOSC Symposium 2024 w Berlinie, na którym zostanie zaprezentowany projekt EOSC Federation Handbook.
 • listopad 2024 r.
  European Tripartite Meeting, na którym zostanie przedstawiony projekt do zatwierdzenia.