EOSC Festival 2023. The National Tripartite Event Poland

EOSC Festival 2023. National Tripartite Event Poland po raz drugi został zorganizowany w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w dniach 6 i 7 listopada. Spotkanie zgromadziło interesariuszy Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud/EOSC), którzy spotkali się, aby dyskutować na temat sytuacji otwartej nauki  oraz przyszłości EOSC w Europie. W czasie wydarzenia skoncentrowano się na kluczowych kwestiach związanych z polityką i wdrożeniem Otwartej Nauki oraz rozwojem EOSC w tym przede wszystkim w tzw. Widening Countries. Ponad 40 prelegentów i dyskutantów z 13 krajów zaprezentowało perspektywę europejską jak i poszczególnych krajów członkowskich i stowarzyszonych. Wydarzenie to wzbudziło zainteresowanie prawie 260 osób, którzy uczestniczyli w spotkaniu zarówno osobiście, jak i online.

Wśród prelegentów, reprezentujących trójstronną współpracę, byli Bertil Egger Beck z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej (DG RTD), Volker Beckmann, francuski delegat w EOSC Steering Board (EOSC-SB), Karel Luyben, Prezydent Stowarzyszenia EOSC (EOSC-A). Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju. W drugim dniu spotkania, uczestnicy z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Litwy, Malty, Macedonii Północnej, Serbii, Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Polski omówili przygotowania poszczególnych krajów do wdrożenia EOSC. Natomiast 19 polskich interesariuszy uczestniczyło w spotkaniu Sieci EOSC Polska, którego celem była analiza szans i zagrożeń dotyczących zarządzania danymi badawczymi w kontekście wdrażania Europejskiej Chmury Otwartej Nauki w Polsce.

Wydarzenie znacząco wzbogaciło dyskusję na temat polityki Otwartej Nauki i jej implementacji zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, skupiając się na przyszłości EOSC i uwzględniając perspektywy i specyfikę tzw. Widening Countries. Niewątpliwie dwudniowa wymiana doświadczeń przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi interesariuszami.