European EOSC Tripartite Event 2023

Spotkanie European EOSC Tripartite Event 2023 odbyło się w Madrycie w dniu 28 listopada 2023 r. Wydarzenie miało formę spotkania hybrydowego.

Porządek obrad obejmował kluczowe tematy dotyczące decyzji skoncentrowanych na umocnieniu postępów osiągniętych w kształtowaniu przyszłości EOSC po 2027 roku. Dalsze szczegóły zostaną opublikowane w nadchodzących miesiącach.