EOSC Symposium 2024: Otwarcie głosowania na Unconference Sessions!

18 marca 2024 r. zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń na Unconference Sessions, które zostaną wygłoszone podczas EOSC Symposium 2024. Przesłano liczne propozycje, co świadczy o silnym zaangażowaniu społeczności EOSC w dzielenie się wiedzą oraz wymianę myśli na temat różnorodnych kwestii związanych z EOSC.

Komitet Programowy przeprowadził ocenę zgłoszonych tematów. Sesje, które spełniły kryteria biorą udział w głosowaniu, w którym społeczność EOSC może wybierać tematy, które są najbardziej interesujące, i które zostaną zaprezentowane na Unconference Sessions podczas EOSC Symposium 2024!