EOSC SRIA 2.0: – Konsultacje społeczne

W dniu 2 kwietnia 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zarysu Strategicznego Programu Badań i Innowacji 2.0 (ang. Strategic Research and Innovation Agenda 2.0, SRIA 2.0) dla EOSC. Konsultacje odbywają się w formie online i potrwają do 5 maja 2024 r.

EOSC Strategic Research and Innovation Agenda określa ogólne ramy dla przyszłych działań w zakresie badań, rozwoju i innowacji w odniesieniu do EOSC i będzie służyć jako dokument przewodni Partnerstwa na nadchodzące cztery lata. SRIA 2.0 będzie podstawą rozwoju EOSC w przyszłości. Będzie ona miała szczególne znaczenie dla EOSC po 2027 r., kiedy wdrażanie i funkcjonowanie EOSC będzie kontynuowane pod kierunkiem nowej struktury zarządzania.

W kwietniu EOSC Association zaplanowało trzy webinaria, aby zaprezentować projekt treści SRIA 2.0 i przedstawić procedurę konsultacji szerszej społeczności zainteresowanych stron. Aby wziąć w nich udział wymagana jest rejestracja. Poniżej przedstawiamy terminy webinariów:

  • wtorek, 9 kwietnia, 13:00-14:00 CEST,
  • piątek, 12 kwietnia, 10:00-11:00 CEST,
  • wtorek, 23 kwietnia, 14:00-15:00 CEST.