dr Leszek Szafrański

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Zajmowane stanowisko: Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zasobów cyfrowych


dr Leszek Szafrański

Koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych i wykładowca akademicki. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities, Open Research Cluster w ramach Una Europa i EOSC Polska. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, udostępnianiu zasobów naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

Kontakt

l.szafranski@uj.edu.pl