Andrzej Zemła

Pełna nazwa instytucji: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH Zajmowane stanowisko: Kierownik Działu Centrum Operacyjne


Andrzej Zemła

Jako specjalista od lat zaangażowany w pracę na rzecz rozwoju nauki polskiej pełni, z ramienia ACK Cyfronet AGH, rolę kierownika projektu Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich, odpowiadając za implementację, utrzymanie i rozwijanie narzędzia przeznaczonego do deponowania, archiwizacji i publicznego udostępniania danych badawczych.

W latach 2021-2023 członek Zespołu doradczego do spraw otwartych danych naukowych przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Od 2014 pracownik ACK Cyfronet AGH, a od roku 2020 kierownik Działu Centrum Operacyjne, w którym nadzoruje i koordynuje prace w zakresie funkcjonowania e-infrastruktury PLGrid oraz odpowiada za implementację założeń strategicznej infrastruktury badawczej w ramach projektu „Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC”, wpisanego na Polską Mapę Infrastruktur Badawczych.

Doktor nauk fizycznych, absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2015 asystent na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 2007-2015 członek eksperymentu ATLAS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN.

Kontakt

andrzej.zemla@cyfronet.pl