Zarządzanie danymi badawczymi w dyscyplinach naukowych: Zarządzanie danymi badawczymi jakościowymi w naukach socjologicznych