Zarządzanie danymi badawczymi w dyscyplinach naukowych: Zarządzanie danymi badawczymi w naukach medycznych, farmaceutycznych oraz o zdrowiu