Love Data Week 2024 – zaproszenie

Czy chcesz poznać polskie infrastruktury i usługi dedykowane zarządzaniu danymi badawczymi? Dołącz do nas na specjalnym webinarium, gdzie przedstawiciele poszczególnych infrastruktur opowiedzą o swoich ofertach!

Dowiedz się, jakie możliwości oferują polskie infrastruktury i usługi w obszarze zarządzania danymi badawczymi.

Posłuchaj, dla kogo są przeznaczone konkretne infrastruktury i usługi oraz jak mogą pomóc w realizacji różnorodnych projektów badawczych.

Poznaj kluczowe funkcje dostępne w naszych infrastrukturach i usługach, które ułatwią Ci przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych badawczych

Dowiedz się, jakie konkretne korzyści mogą wyniknąć dla Ciebie i Twoich projektów badawczych dzięki wykorzystaniu naszych infrastruktur i usług.

Masz pytania dotyczące prezentowanych infrastruktur i usług? Zadaj je naszym ekspertom podczas sesji Q&A!

Zgodnie z zapowiedzią poniżej przedstawiam szczegóły wydarzenia organizowanego w ramach Love Data Week 2024.

Prelegenci wydarzenia:

  • dr Aneta Pazik-Aybar, Narodowe Centrum Nauki, EOSC;
  • dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL;
  • inż. Roksana Wilk, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, PLGrid;
  • Magdalena Szuflita-Żurawska, Politechnika Gdańska, Most Danych;
  • Wojciech Fenrich, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, RepOD;
  • dr Magdalena Wnuk, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN, OPERAS PL;
  • Raimundas Tuminauskas, Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe.

Agenda:

dr Aneta Pazik-Aybar jest odpowiedzialna w Narodowym Centrum Nauki za kwestie związane z otwartą nauką. Koordynuje działania związane z otwartym dostępem do publikacji, jak również otwieraniem danych badawczych. Jest krajowym przedstawicielem w EOSC Steering Board, a także reprezentuje NCN w EOSC Association. W Steering Board jest członkiem Grupy Roboczej, która realizuje działania związane z monitoringiem polityk i inicjatyw krajowych w zakresie otwartej nauki. Ponadto, uczestniczy w pracach dwóch grup roboczych w cOAlition S (grupa ds. Diamond Open Access i Journal Checker Tool), a także w Science Europe w grupie roboczej Open Science. Przed podjęciem pracy w NCN, pracowała w wydawnictwie De Gruyter, gdzie zarządzała portoflio czasopism naukowych, w tym czasopism publikowanych jako Open Access.

dr hab. inż. Maciej Piasecki, prof. PWr w ramach Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem licznych prac naukowych w dziedzinach: inżynierii języka naturalnego, językoznawstwa komputerowego, leksykografii, humanistyki cyfrowej a także sztucznej inteligencji w szerszym zakresie. Jest jednym ze współtwórców CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) – polskiej części europejskiej infrastruktury badawczej technologii językowych CLARIN ERIC (http://clarin.eu). Od 2012 jest polskim koordynatorem narodowym CLARIN oraz koordynatorem konsorcjum naukowego CLARIN-PL. W latach 2018-2022 pełnił przez dwie kadencję rolę przewodniczącego rady National Coordinators Forum of CLARIN ERIC. Od 2005 roku kieruje nieprzerwanie pracami zespołu budującego i rozwijającego Słowosieć (ang. plWordNet, http://plwordnet.pwr.edu.pl) wielki relacyjny słownik semantyczny języka polskiego wraz z jego kompletnym rzutowaniem na Princeton WordNet dla języka angielskiego. Jest członkiem rady międzynarodowego towarzystwa naukowego Global WordNet Association. Koordynował i kierował pracami wielu dużych projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz infrastrukturalnych, w tym CLARIN-PL-Biz (http://clarin.biz) – jednego z największych polskich projektów w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji. Jest współautorem wielu zasobów i narzędzi językowych, szczególnie dla języka polskiego. Pracuje jako członek komitetów programowych wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny inżynierii języka naturalnego, językoznawstwa komputerowego i sztucznej inteligencji.

Roksana Wilk jest Liderką Laboratorium Przetwarzania Danych specjalizującego się w dedykowanych rozwiązaniach IT dla całości procesu zarządzania danymi badawczymi, w centrum obliczeniowym Cyfronet AGH w Krakowie. W Cyfronecie zaczynała w zespole definiującym model i operacyjność infrastruktury obliczeniowej dedykowanej nauce a następnie definiowała i tworzyła narzędzia użytkownika polskiej krajowej e-infrastruktury: PLGrid. Podczas pracy przy infrastrukturach obliczeniowych  zaangażowała się w projekty związane z inicjatywą EOSC, co stanowiło początek jej przygody z otwartą nauką, która trwa do dziś. Prócz uczestnictwa w projektach i aktywnościach nastawionych na rozwój otwartej nauki w obrębie governance, policy i, przede wszystkim, technicznej implementacji platform dla zarządzania danymi badawczymi,  obecnie pełni funkcję koordynatora ds. Otwartej Nauki i EOSC w Cyfronecie. Aktywna działaczka w wielu ciałach zajmujących się zagadnieniami otwartej nauki i infrastruktur dla nauki. Prywatnie absolwentka inżynierii biomedycznej, amatorka neurobiologii i miłośniczka tańca.

Magdalena Szuflita-Żurawska jest kierownikiem Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Gdańskiej oraz Liderem Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Członkini międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich dotyczących otwartości (np. EOSC, RDA, OpenAIRE), w tym co-chair RDA IG Education and Training on Handling of Research Data IG. Recenzent aplikacji dla zaufanych repozytoriów Core Trust Seal. Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Otwartej Nauki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Boras University w Szwecji na kierunku Digital Library Management. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując przez kilka lat w Health Science Library na University College Dublin w Irlandii. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji o zasięgu narodowym i międzynarodowym. Wykonawca w projektach naukowych i infrastrukturalnych (np. Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji OPUS NCN; MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data). Koordynator w zadaniach RDA/EOSC Data practices in an interdisciplinary perspective – building good standards and universal solutions oraz Działania na rzecz promowania i zwiększenia świadomości w zakresie otwartych danych badawczych w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) 1.4.b na Politechnice Gdańskiej.

Wojciech Fenrich – Magister socjologii (UW, 2006) oraz filozofii (UW, 2009). Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2011). W ICM UW pracuje od 2011 roku. Product owner i analityk w projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (2018-2021). Sprawuje merytoryczną opiekę nad repozytorium danych badawczych RepOD i bierze udział w rozwoju jego oprogramowania. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania danymi badawczymi. Badacz społeczny. Tłumacz książek popularnonaukowych oraz pozycji z dziedziny informatyki.

Raimundas Tuminauskas dołączył się do ekipy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego w 2019 roku. Mając duże doświadczenie w gronie Europejskich sieci naukowo-badawczych, zajmuje się obszarami infrastruktury sieciowej i usługowej zwłaszcza w kontekście sieci PIONIER, jest również odpowiedzialny za współpracę międzynarodową z asocjacjami GEANT i EOSC. Przewodniczy grupie roboczej asocjacji EOSC, jest kierownikiem studium przyszłości GÉANT, bierze udział w projektach EOSC Future, Skills4EOSC oraz OSTrails. Od 2021 roku Raimundas zajmuje się koordynowaniem postępowań w obszarze otwartej nauki EOSC w PCSS, kierując na strategiczny rozwój usług sieci PIONIER dostępnych dla instytucji środowiska naukowo-badawczego.

Nie przegap tej unikalnej okazji do poznania lokalnych możliwości w obszarze zarządzania danymi badawczymi! Zapraszamy do udziału!

Rezerwacja nie jest wymagana. Dołącz do webinarium TUTAJ

Wydarzenie będzie również transmitowane na kanale YouTube NCN: Link

#LoveData24