OSCARS ogłosiło pierwszy konkurs!

W dniu 15 marca 2024 r. OSCARS (ang. Open Science Clusters’ Action for Research and Society) otworzyło pierwszy nabór wniosków na finansowanie projektów i usług związanych z otwartą nauką w ramach tzw. cascading-grant.

Projekt OSCARS łączy światowej klasy europejskie infrastruktury badawcze (RIs) w ramach ESFRI Roadmap w celu wspierania wdrażania otwartej nauki w Europie. Składa się z pięciu klastrów naukowych – ENVRI (nauki o środowisku), ESCAPE (astronomia, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych), Life Science RI (nauki o życiu), PaNOSC (nauki o fotonach i neutronach) i SSHOC (nauki społeczne i humanistyczne), które dążą do tego, aby otwarte dane były łatwo dostępne dla użytkowników i społeczeństwa, poprzez zapewnienie zasad i praktyk zarządzania danymi FAIR.

  • Całkowite finansowanie: ~16,4 mln EUR
  • Finansowanie na projekt: od 100 000 EUR do 250 000 EUR (lump sum)
  • Potencjalna maksymalna liczba finansowanych projektów: ~160
  • Grupa docelowa: klastry naukowe, szersza społeczność (infrastruktury badawcze, uniwersytety, instytuty, konsorcja lub indywidualni naukowcy) i nie tylko.
  • Czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy (po podpisaniu umowy projektowej tzw. Third-Party Project Agreement, TPPA)
  • Rozpoczęcie projektów: w ciągu 4 miesięcy od podpisania TPPA.