Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce: Warszawa Czy jest członkiem Stowarzyszenia EOSC: nie


Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN zajmuje się koordynacją działań związanych z budową i wykorzystaniem infrastruktury dla badań literackich i kulturowych. Tworzone narzędzia, usługi i metody dotyczą wszystkich etapów procesu badawczego od znajdowania i pozyskiwania źródeł po ich analizę i publikację. W swych działaniach CHC kieruje się zasadami FAIR i regułami otwartej nauki. 

CHC współpracuje z europejskimi infrastrukturami badawczymi w naukach humanistycznych i społecznych, m.in. OPERAS (członek EOSC), DARIAH, CLARIN, a także ich krajowymi oddziałami. IBL PAN jest członkiem OPERAS, a CHC funkcjonuje jako national node OPERAS-PL. Kierownik CHC jest członkiem SSH Open Cluster Governing Board.

IBL PAN przyjął swoją politykę otwartości 1 lutego 2021 r. Dokument reguluje procedury związane z deponowaniem i udostępnianiem publikacji, a także sprawy etyki wydawniczej i zarządzania danymi badawczymi. Zadaniem polityki otwartości jest także zachęcenie badaczy do prowadzania planów zarządzania danymi, a także deponowania w repozytorium RCIN wszystkich tekstów naukowych, do których autorzy mają odpowiednie prawa.

Osoba do kontaktu:

Maciej Maryl
E-mail: maciej.maryl@ibl.waw.pl