Kwestionariusz dla stron zainteresowanych udziałem w tworzeniu Federacji EOSC

EOSC EU Node ma zostać zaprezentowany społeczności naukowej podczas Sympozjum EOSC w październiku 2024 roku.

W związku z powyższym Zarząd Trójstronny EOSC uruchomił kwestionariusz, aby ocenić skalę i zakres ogólnego zainteresowania oraz gotowości do fazy tworzenia Federacji EOSC. Zainteresowane strony proszone są o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, co stanowi pierwszy krok na drodze do zakwalifikowania się do udziału w testowaniu potencjalnych EOSC Nodes, reprezentujących różne społeczności badawcze w Europie.

EOSC Association zorganizuje w czerwcu dwa webinaria, aby wyjaśnić cel kwestionariusza i udzielić wskazówek, jak go wypełnić. Aby wziąć w nich udział wymagana jest rejestracja. Zainteresowani uczestnicy mogą wybrać następujące terminy:

  • środa, 19 czerwca 2024, 15:00-16:00 CEST
  • wtorek, 25 czerwca 2024, 15:00-16:00 CEST

Przed wypełnieniem kwestionariusza zalecane jest zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu, Zarząd Trójstronny EOSC zaprosi kilka organizacji do udziału w dopracowaniu koncepcji federacji EOSC w fazie tworzenia. Zaproszone organizacje powinny odzwierciedlać różne rodzaje zainteresowanych stron i organizacji, atak by zapewnić jak najlepszą reprezentację różnych europejskich społeczności badawczych.

Przesłanie kwestionariusza nie zobowiązuje respondenta do włączenia swoich zasobów (tj. usług/repozytoriów danych) ani do utworzenia przyszłych EOSC Nodes. Decyzja o przyszłej strukturze, organizacji i finansowaniu EOSC zostanie podjęta po negocjacjach kolejnego European Framework Programme for Research and Innovation, FP10.

Przegląd wyników kwestionariusza zostanie udostępniony respondentom i zostanie wykorzystany do zaplanowania kolejnych kroków w budowaniu Federacji EOSC.