Przygotowanie i wdrożenie polityki otwartości w IBL PAN

Pełna nazwa instytucji: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk


Adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Kategoria: Struktury i polityki

IBL PAN przyjął swoją politykę otwartości 1 lutego 2021 r. Dokument został dostosowany do potrzeb Instytutu, biorąc pod uwagę jego specyfikę, potrzeby i strukturę. Dokument reguluje procedury związane z deponowaniem i udostępnianiem publikacji w Instytucie, a także sprawy etyki wydawniczej i zarządzania danymi badawczymi. Zadaniem polityki otwartości jest także zachęcenie badaczy do prowadzania planów zarządzania danymi w swoich projektach badawczych, a także deponowania w RCIN (Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych) wszystkich tekstów naukowych, do których autorzy mają odpowiednie prawa.Instytucjonalna polityka otwartości Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk została zarejestrowana w międzynarodowym rejestrze ROARMAP. IBL PAN jest jedną z 841 instytucji badawczych, w tym 8 polskich, których polityki otwartości zostały zatwierdzone przez ROARMAP. IBL PAN jest także pierwszym polskim instytutem badawczym w dziedzinie nauk humanistycznych wpisanym do rejestru.