Repozytorium RePolis

Pełna nazwa instytucji: Politechnika Śląska


Adres: ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice Kategoria: inne

Politechnika Śląska nie ma wdrożonej polityki otwartego dostępu. Na Politechnice Śląskiej nie został nikt wyznaczony do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. otwartego dostępu. Mimo to, w ubiegłym roku powstało zarządzenie nowelizujące działalność uczelnianego repozytorium RePolis (https://www.polsl.pl/rjo1-bps/wp-content/uploads/sites/341/2022/12/M.2022.536.Z.106.pdf). Materiały zdeponowane do RePolis udostępniane są na podstawie licencji CC BY 3.0, a prace doktorskie udostępniane są na podstawie postanowień umowy licencyjnej (w ramach sieci Internet lub sieci akademickiej). Materiały wydawane przez jednostki PŚ (w tym Wydawnictwo PŚ) są również udostępniane na podstawie umowy licencyjnej, a w przypadku jej braku są udostępniane w sieci bibliotecznej na zasadach dozwolonego użytku. Szczegóły działalności RePolis uwzględniono w regulaminie.