Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego


Adres: ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź Kategoria: Infrastruktura

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r. Depozytariuszem może zostać pracownik lub doktorant UŁ po autoryzacji. Autor, deponując dokumenty, zatwierdza licencję niewyłączną obowiązującą w repozytorium UŁ, może także wskazać inne licencje, w tym Creative Commons. Dostęp do metadanych oraz do pełnych dokumentów zarchiwizowanych w RUŁ jest – poza wyjątkami – otwarty dla wszystkich zainteresowanych.