Seminarium Open Access Week w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Pełna nazwa instytucji: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego


Adres: ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź Kategoria: Rozwój kompetencji

Od ponad dziesięciu lat upowszechniamy zagadnienia związane z otwartą nauką w Uniwersytecie Łódzkim. Co roku organizujemy Seminarium Open Access, podczas którego dyskutujemy o bieżących problemach związanych z wprowadzaniem otwartości w działaniach uczelni. Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW) – jest wydarzeniem globalnym, mającym na celu promocję otwartego dostępu do nauki i edukacji. Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do wyników badań czy edukacji wyższej. Materiały ze wszystkich edycji Seminarium dostępne są w Repozytorium UŁ.