Szkolenia i konsultacje w zakresie otwartej nauki w Uniwersytecie Łódzkim

Pełna nazwa instytucji: Uniwersytet Łódzki


Adres: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź Kategoria: Rozwój kompetencji

Uniwersytet Łódzki oferuje szkolenia i konsultacje dot. otwartej nauki i adresowane do pracowników i doktorantów UŁ. Szkolenia prowadzone są m.in. przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Nauki UŁ. Tematyka szkoleń: publikowanie w modelach otwartych, otwarte licencje Creative Commons, dane badawcze w grantach NCN-u, deponowanie rozpraw doktorskich i innych typów dokumentów w Repozytorium UŁ. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi konsultacje w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi w badaniach finansowanych ze środków publicznych oraz w zakresie doboru miejsca publikacji zgodnie z oczekiwaniami fundatorów badań (konsultacje indywidualne na życzenie). Informacje o ofercie i terminach szkoleń rozsyłane są wewnętrznymi kanałami komunikacji do pracowników i doktorantów Uczelni. Zagadnienia związane z otwartą nauką włączone są ponadto w program zajęć dla doktorantów.