Analiza stanu otwartej nauki w Polsce – raport OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opracował na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport  dotyczący stanu otwartej nauki w Polsce. Raport „Analiza stanu otwartej nauki w Polsce”  jest dostępny bezpłatnie na portalu RAD-on.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na potrzebę stworzenia krajowej polityki otwartego dostępu. Z raportu wynika, że publikowanie w otwartym dostępie staje się standardem, jednak udostępnienie danych badawczych zgodnie z międzynarodowymi wymogami to nadal wyzwanie.

Coraz więcej polskich instytucji przyjmuje polityki otwartego dostępu, co rzutuje na działania naukowe pomimo, iż w Polsce nadal istnieją liczne bariery prawne, infrastrukturalne, a także organizacyjne.