Dziesięciolecie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie z okazji jubileuszu 10-lecia uruchomienia Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje konferencję, której celem jest analiza przeszłości, teraźniejszości oraz próba dokonania diagnozy przyszłości repozytoriów cyfrowych. Poza tym obszar tematyczny wydarzenia to szeroko rozumiane: e-infrastruktura otwartego dostępu, zarządzanie zasobami cyfrowymi, rola i znaczenie repozytoriów cyfrowych w zmieniającym się modelu komunikacji naukowej, funkcjonowanie systemów repozytoryjnych, zarządzanie publikacjami i danymi badawczymi, kompetencje menadżerów cyfrowych kolekcji, kompetencje na rzecz otwartej nauki oraz wpływ otwartej komunikacji na naukę i pogłębienie powszechnej świadomości znaczenia otwartości zasobów wiedzy dla gospodarczego i społecznego rozwoju. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 marca 2024 r. Skierowana jest do bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki.