Komisja Europejska ogłasza wyniki przetargu publicznego EOSC

W dniu 28 listopada 2023 r. Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej ogłosiła zwycięzców przetargu publicznego „Managed Services for the European Open Science Cloud Platform (EOSC)”. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie węzła EOSC EU, w pełni operacyjnej infrastruktury oferującej dostęp do danych i usług zgodnie z zasadami FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) w różnych dziedzinach, począwszy od obsługi danych po obliczenia, przetwarzanie, analizę i przechowywanie.

Warto zauważyć, że dwa polskie podmioty znalazły się wśród zwycięzców. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) wygrało w częściach 2 i 3, koncentrujących się odpowiednio na Exchange Infrastructure Services for the EOSC EU Node i Exchange Application Services for the EOSC EU Node. Natomiast Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z dostawców infrastruktury bazowej w konsorcjum Open Science Agora (kierowanym przez Centrum Badawcze Atena z Grecji), które wygrało część 1 – Core Federation Services for the EOSC EU Node. Zadania realizowane przez te podmioty będą miały znaczący wkład w rozwój EOSC w najbliższym czasie, zapewniając płynny dostęp do danych FAIR i profesjonalnych usług wysokiej jakości w różnych dziedzinach nauki.

Usługi operacyjne węzła EOSC EU mają być uruchamiane stopniowo od stycznia do lipca 2024 r., po wspólnym spotkaniu inauguracyjnym Komisji Europejskiej z nagrodzonymi wykonawcami.