Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia